Mar 232013
 

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก เป็นนกที่มีเสียงไพเราะชนิดหนึ่ง ที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อแข่งขัน และเอาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา เอาไว้ฟังเสียงแจ้วๆของมัน เรามารู้จักกับนกกรงหัวจุกกันให้มากขึ้นดีกว่า ว่ามันกินอ่ะไร อยู่ยังไง และเค้าเลี้ยงอย่างไร ไปดูกันเลย…

naaruk.com

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก,สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก,

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเสียงไพเราะ ได้รับความนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก มีการจัดการแข่งขันอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ของไทย ที่เค้านิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกเอาไว้แข่งขันกัน เพราะว่าแถบทางมาเลเซีย อินโดนีเซียนั้น เค้านิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุก มาตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วนั่นเอง ที่จริงแล้ว นกกรงหัวจุกได้มีการนำมาเลี้ยงเมื่อประมาณ พ.ศ.2410 โดยชาวจีน ส่วนในประเทศไทยนั้น เริ่มเลี้ยงกันเมื่อประมาณปี พ.ศ.2504 มานี่เอง

ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของนกกรงหัวจุกคือ “นกปรอดหัวโขนเคราแดง”หรือ”นกพิชหลิว”ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Pycnomotus Jocosus นกกรงหัวจุก เป็นนกคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 17 ให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ นกกรงหัวจุกแบ่งออกเป็นหลายชนิดหลายสายพันธุ์ นกกรงหัวจุกพันธุ์ Family Pycnonotidae เป็นสายพันธุ์ที่มีมากที่สุด นกกรงหัวจุกพบมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ นกกรงหัวจุกทั่วโลกมีประมาณ 109 ในประเทศไทยพบประมาณ 36 สายพันธุ์ การเรียกชื่อนกกรงหัวจุกในไทยนั้น มีการเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิภาค ภาคเหนือเรียก “นกปิ๊ดจะลิ่ว ,นกกวิ๊ด” ภาคใต้เรียกเรียก “นกกรงหัวจุก,นกกรง” ภาคกลางเรียก “นกปรอดหัวจุก,นกปรอดหัวโขน” การเรียกชื่อ ก็แล้วแต่ความสะดวกในแต่ละภูมิภาค
นกกรงหัวจุก มีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบประเทศร้อนชื้น ในทวีปเอเชีย มักจะพบนกกรงหัวจุกในประเทศ มาเลเซีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทย ส่วนมากนกกรงหัวจุก มักจะอาศัยอยู่ตามชายป่า ชายทุ่ง หรือแหล่งชุมชนตามชนบท ที่มีลูกไม้ ผลตะขบ ผลไทร และลูกไม้ป่าให้กิน

นกกรงหัวจุก

การแข่งขันนกกรงหัวจุกนั้น เป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจากคนไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก มีการแข่งขัน และชมรมเกี่ยวกับการเลี้ยงนกรงหัวจุกกันทั่วทุกภาค เกือบทุกจังหวัดของประเทศ เฉลี่ยแล้ว การแข่งขันทั่วประเทศ จะมีการจัด 5 สนามต่อสัปดาห์ เห็นสถิติแล้ว เห็นภาพความนิยมในนกชนิดนี้กันมากเลยทีเดียว

นกกรงหัวจุกที่เค้าเอามาแข่งขันกันนั้น จะเป็นนกตัวผู้ เพราะนกกรงหัวจุกตัวเมียนั้น จะร้องเพลงไม่เป็น ร้องไม่เพราะนั่นเอง ลักษณะของนกที่จะเข้าแข่งขันนั้น ต้องมีลักษณะที่ดี น้ำเสียงไพเราะ รูปทรงของนกกรงหัวจุกที่เรียกคะแนนได้เยอะ ในการแข่งขันนั้น ต้องมีรูปทรงเหมือนปลีกล้วยขนาดเล็ก ปากด้านบนและล่างใหญ่ จะทำให้เสียงร้องกังวาล ลำคอและหน้าอกต้องใหญ่จะทำให้นกร้องได้เสียงเพราะ และทนทาน ขนและหางดูสมบูรณ์ ไม่ขาดแหว่ง

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุกที่เค้าแข่งกันนั้น ต้องร้องเพลงเสียงไพเราะ กังวาล เหมือนเสียงดนตรี เรื่องของเสียงร้องของนกกรงหัวจุกนั้น จะไม่เหมือนกันเลยเสียทีเดียว อาจจะร้องเสียงเล็ก เสียงใหญ่ไม่เหมือนกันเพราะมันขึ้นอยู่กับถิ่นกำเนิดนั่นเอง เพลงที่นกกรงหัวจุกร้อง จะต้องมีคำ3คำไปจนถึง7คำ นกที่ร้อง3-5คำ เป็นนกระดับธรรมดา นกที่ร้องเพลงได้ 6-7คำ จะเป็นนกที่หายากมาก จังหว่ะในการร้องของนกแข่งที่ดี ควรมีเสียงร้องชัดเจน สม่ำเสมอ มีความกระตือรือร้น แจ่มใส ไม่เหงาซึม มีขนเรียบ สวยงาม

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก,

นกกรงหัวจุก

โดยธรรมชาติแล้ว นกกรงหัวจุก จะกินพวกลูกไม้ หรือแมลง หนอนตัวเล็ก แต่สำรับนกเลี้ยง ที่เค้าจะเอามาแข่งขันกันนั้น ต้องมีอาหารสูตรพิเศษกันหน่อย เพื่อที่จะทำให้นกกรงหัวจุก มีความแข็งแรง สมบูนณ์แบบยังไงหล่ะ อาอารของนกเลี้ยง มักจะอยู่ที่สูตรของใครของมัน แต่โดยรวมแล้ว พอจะสรุปได้ดังนี้
อาหารประเภทผัก-ผลไม้

กล้วยน้ำว้า
ถือว่าเป็นอาหารหลักของนกกรงหัวจุกเลยทีเดียว กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าของสารอาหารมาก ผมจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้าง แต่นกที่ให้นกกินกล้วยน้ำว้าเพียงอย่างเดียวตลอดหลายปีนกจะไม่ตาย(แต่จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควร) วงการแพทย์ยังแนะนำให้ใช้เลี้ยงทารกได้โดยการนำมาบดให้ละเอียดแล้วป้อนทารก ดังนั้นเราจะต้องมีกล้วยน้ำว้ายืนพื้นในการให้อาหารนกทุกวัน

กล้วยชนิดอื่นๆ เช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม ฯลฯ กล้วยต่างๆเหล่านี้เมื่อใส่ให้นกกิน นกจะไม่กินเอาเสียเลย เป็นเรื่องที่แปลกเอามากๆ

กล้วยหิน
มักจะนิยมให้กินตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส เป็นกล้วยที่มีลักษณะคล้ายกับกล้วยน้ำว้าแต่จะมีลักษณะที่แบนและเป็นเหลี่ยมกว่ามาก ปกติกล้วยน้ำว้าเราจะให้กินวันต่อวัน แต่กล้วยหินนั้นสามารถใส่ให้นกกินได้หลายวันโดยที่กล้วยไม่บูดเน่าเสีย

มะละกอ
เป็นผลไม้ที่มีวิตามิลAอยู่มาก นกส่วนใหญ่จะชอบกิน หาซื้อได้ง่ายและสามารถนำมาแช่ตู้เย็นอยู่ได้หลายวันไม่เน่าเสีย บางคนเห็นว่านกชอบกินมะละกอมากกว่ากล้วย ก็เลยให้กินแต่มะละกอเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะสารอาหารในมะละกอนั้นน้อยกว่ากล้วยน้ำว้าเป็นอย่างมาก
บางคนจะไม่ให้มะละกอกับนกในวันแข่งหรือก่อนวันแข่งเพราะคิดว่านกกินมะละกอแล้วขับถ่ายออกมาง่ายจะทำให้นกไม่มีแรง โดยสังเกตุจากขี้ที่ถ่ายออกมาเป็นของเหลวสีแดงๆของมะละกอ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่านกจะกินอะไรเข้าไป นกจะขับของเสียออกมาได้เร็วกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆอยู่แล้ว ก็เพราะนกจะมีลำไส้ที่สั้นกว่าปกติกว่าสัตว์ประเภทอื่น
มะละกอเป็นผลไม้ที่ย่อยได้ง่ายกว่ากล้วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง คงไม่ใช่เหตุผลจะทำให้นกไม่มีแรงได้
นกที่ท้องผูกขับถ่ายยาก จึงให้มะละกอกับนกเพื่อให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น
มะละกอนอกจากจะหาซื้อง่าย นกชอบกิน และเก็บได้นานแล้ว มะละกอยังเป็นผลไม้ที่ปลอดจากสารเคมีอีกด้วย จึงเป็นผลไม้ยอดฮิตที่คนนิยมนำมาให้นกกินกันคู่กับกล้วยน้ำว้าอยู่เสมอๆ

แตงกวา
ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่ การเลี้ยงนกที่กินผลไม้เป็นอาหารหลัก คนจะนิยมให้นกกินกล้วยและแตงกว่าเป็นอาหารหลักสำหรับนก เพราะแตงกวาหาซื้อได้ง่ายและมีมีติดครัวเรือนเสมอๆ สมัยก่อนการใช้สารเคมีก็ยังมีน้อย ไม่เหมือนในสมัยนี้ การจะให้นกกินแตงกวาจะต้องนำมาแช่น้ำอย่างน้อย 1 คืนเพื่อจะลดสารเคมีที่ตกค้างออกเสียก่อน แต่นกกรงหัวจุกที่เป็นนกแข่งจะหายากและมีราคาแพง เจ้าของนกจะกังวลในเรื่องสารเคมีที่อาจจะตกค้างในแตงกวาเอาได้ จึงไม่ค่อยจะนิยมนำมาให้นกกินกัน
แตงกวาก็เป็นอาหารที่ย่อยได้ง่ายอีกชนิดหนึ่งเหมาะที่จะนำมาให้นกกินเมื่อนกมีอาการท้องผูก

มะเขื่อเทศ
จะมีคุณค่าอาหารคล้ายๆกับมะละกอ คือย่อยได้ง่ายเช่นกัน นกบางตัวที่ไม่เคยกินมะเขื่อเทศมาก่อน เมื่อใส่ให้กินอาจจะไม่กินเอาได้

ตำลึง
เป็นผลไม้ที่นกชอบกินอีกชนิดหนึ่ง คุณค่าอาหารนั้นมีอะไรบ้างผมไม่รู้ต้องให้คนที่รู้มาบอกอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน ถ้าใครสังเกตุนกที่อยู่ในธรรมชาติจะพบว่า แถวไหนที่มีผลลูกตำลึงสุกจะพบนกในวงค์ปรอดหลายชนิด(รวมถึงนกกรงหัวจุก)บินวนเวียนมากินผลลูกตำลึงอยู่มาก นกแข่งบางตัวที่ไม่ได้กินลูกตำลึงมานาน เมื่อเราให้ลูกตำลึงนกจะแสดงอาการดีใจออกมาให้เห็น บางครั้งนกอาจจะรีบกินเกินไปทำให้นกจุกเอาได้ เพราะเมล็ดตำลึงจะใหญ่มาก(นกจะกินทั้งเมล็ดเข้าไป) อาจจะไปค้างคอเอาได้ แต่ผมก็ไม่เคยเห็นนกที่กินลูกตำลึงแล้วค้างคอจนถึงตายสักตัว

ส้ม
ส้มจะมีวิตามิล C อยู่มาก ส่วนใหญ่คนจะรู้กันดีอยู่แล้ว นกบางตัวก็ไม่กินถ้าไม่เคยให้กินมาก่อน ถ้าตัวไหนที่กินจะกินในลักษณะคล้ายๆกับนกกินน้ำ คือจะกินเฉพาะแต่น้ำของส้มเท่านั้น กากของส้มนกจะไม่ค่อยกินกัน ถ้าใครเคยเลี้ยงนกประเภท…”เขียวก้านตอง”…มาก่อน จะพบว่าเราจะเลี้ยงนกชนิดนี้ได้ไม่นาน นกมักจะตายไปเสียก่อน แต่ถ้าเราให้นกกินส้มอยู่สม่ำเสมอนกจะอยู่กับเราได้หลายปี(หมายถึงเฉพาะนกเขียวก้านตองเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงนกกรงหัวจุก)

ลูกโพ , ลูกไทร
ก็เป็นอาหารจากธรรมชาติคล้ายๆกับลูกตำลึง เราสังเกตุได้ว่านกจะชอบกินเหมือนกัน แต่ทั้งลูกโพ , ลูกไทร นั้นหาได้ยาก(สำหรับบางคน) และไม่ได้มีขายกันในท้องตลาด คนจึงมักไม่นิยมเอามาให้กินกัน

บวบ
ก็เป็นอาหารที่มีคนนำมาให้นกกินอีกอย่างหนึ่ง ในส่วนตัวไม่เคยให้นกกิน เคยเห็นแต่เพื่อนๆให้กินกัน ก็เห็นว่านกก็ชอบกินพอสมควร

มะม่วง
ก็เคยเห็นคนนำมาให้กินเหมือนกัน แต่นกไม่ค่อยชอบกิน จะต้องฝึกหัดกันมาก่อนถึงจะยอมกินกัน

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก,

นกกรงหัวจุก

อาหารจำพวกแมลง

หนอนนก
หนอนนกเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับคนเลี้ยงนกเป็นอย่างมาก อาจจะเพราะว่านกชอบกิน หาได้ง่าย ถึงแม้ราคาจะแพงซักหน่อย แต่ถ้าเทียบกับปริมาณที่เอามาเลี้ยงนก ก็ถือว่าไม่แพงมากนักเพราะนกกินจำนวนน้อย
หนอนนกที่เราเอามาให้นกกินนั้นไม่ใช่หนอนที่กำเนิดในประเทศไทยมาก่อน เป็นหนอนต่างประเทศแล้วนำมาเพราะเลี้ยงในเมืองไทย เลยกลายเป็นอาหารนกที่แพร่หลายอยู่ในขณะนี้ นอกจากจะนำมาเลี้ยงนกโดยตรงแล้วก็ยังสามารถนำมาเลี้ยงปลาได้อีกด้วย เช่น ปลามังกรก็ให้หนอนนกกินได้เช่นกัน หรือปลาหมอสีที่คนนิยมเลี้ยงกันก็ให้หนอนนกกินครับ
หนอนนกจะให้คุณค่าทางโปรตีนสูง ถ้าให้นกกินปริมาณมากๆจะทำให้นกอ้วนได้ง่าย การให้หนอนกินจะต้องจำกัดปริมาณการให้
การเก็บรักษาหนอนให้อยู่ได้นานๆ นอกจากโดยการเลี้ยงหนอนแล้ว เราสามารถนำหนอนมาแช่ตู้เย็นตรงช่องใส่ผักได้ หนอนเมื่อถูกความเย็นแล้วจะหยุดการเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว(ทำให้หนอนสลบ) แต่เมื่อเรานำหนอนออกมาจากตู้เย็นหนอนจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับ เราสามารถเก็บหนอนด้วยวิธีนี้ได้นานหลายเดือนโดยที่หนอนไม่ตาย หมดห่วงเรื่องมดที่จะเข้ามากินหนอนไปได้

ตั๊กแตน
เป็นอาหารสูตรเด็ดอีกชนิดหนึ่งที่นกชอบกินมากๆ โดยเฉพาะนกที่ไม่เคยได้กินมานาน ถ้าเราหามาให้กินนกจะออกอาการดีใจและคึกคักอย่างเห็นได้ชัด เลยเป็นเทคนิคการแต่งนกวิธีหนึ่งที่จะทำให้นกคึดคักได้
ตั๊กแตนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูงเช่นกัน ถ้าหามาให้นกกินมากๆแล้วอาจจะทำให้นกอ้วนได้ง่าย
หลายคนบอกว่าจะต้องหาตั๊กแตนตัวเล็กๆสีเขียวอ่อนๆ ที่เปลือกนิ่มๆ(ตั๊กแตนลอกคราบมาใหม่ๆ) เหมาะสำหรับให้นกกินกัน แต่สำหรับผมแล้วจะเป็นตั๊กแตนทั่วๆไปหรือจะเป็นตักแตนพึ่งลอกคราบก็น่าจะมีคุณค่าของสารอาหารเท่าๆกัน บางคนก็กลัวว่าตั๊กแตนทั่วๆไปส่วนขาจะไปตำคอนกได้ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลไป

ไข่มดแดง
ก็เป็นอาหารที่นกชอบกินอีกชนิดหนึ่ง หาซื้อได้ง่ายที่ตลาดสด แต่ไข่มดแดงที่แม่ค้าเอามาขายนั้นบางครั้งเค้าอาจจะแช่น้ำเกลือเอาไว้ ก่อนจะนำมาให้นกกินจะต้องเอามาแช่ล้างน้ำเสียก่อน (นกกินเกลือมากไม่ได้ เช่นเดียวกับคนเรา)
ไข่มดแดงก็เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโปรตีนสูงเช่นกัน และมีคุณค่าอาหารเสริมสร้างขนนกด้วย(มีแคลเซียม) เราจึงพบว่านกตัวไหนที่ไม่ได้เคยกินไข่มดแดงมานาน เมื่อเราให้กินไข่มดแดงแล้วนกบางตัวจะผลัดขนได้ และเราอาจจะเคยได้ยินหลายคนแนะนำให้ไข่มดแดงกินขณะที่นกกำลังผลัดขน

ตัวอ่อนของตัวต่อ
อาจจะมีใครบางคนลงทุนเผารังตัวต่อ เพื่อที่จะเอาตัวอ่อนของตัวต่อมาให้นกกิน เห็นเค้าบอกว่านกชอบกินมาก ตัวผมเองก็ไม่เคยได้ทำอย่างนั้น เพราะจะดูโหดร้ายกับตัวต่อเกินไป

อาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขาย เราจะพบว่าปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมาก และมีการเขียนสรรพคุณของอาหารว่ากินเข้าไปแล้วจะทำให้นกดีอย่างไร และจะมีส่วนประกอบแสดงให้ดูข้างซองอีกด้วย
ยี่ห้อไหนที่คนนิยมซื้อมาให้นกกินกันมาก ก็จะมีการทำของปลอมเลียนแบบกัน ของปลอมเราย่อมรู้กันดีอยู่แล้วว่าไม่ดีแน่ ดังนั้นจะซื้ออาหารสำเร็จรูปจะต้องพิถีพิถันหน่อยในปัจจุบันนี้
อาหารสำเร็จรูปเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับนกแข่ง เพราะนกแข่งจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์จริงๆ และการให้อาหารนกแข่งกินนั้น เราอาจจะให้คุณค่าอาหารได้ไม่ครบตามที่นกต้องการ อาหารสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมในส่วนที่ขาดไปได้
แต่ถ้าเราให้นกกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินความต้องการของนก นกจะอ้วนได้อย่างรวดเร็ว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอาหารมีคุณค่าสูงนั้นเอง
ขณะนกผลัดขน อาหารสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่ถ้านกปกติทั่วๆไปก็ไม่ควรให้กินมากเกินไป

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก,

นกกรงหัวจุก

อาหารเสริมและวิตามิน

อาหารสำเร็จรูปที่ผลิตขาย เราจะพบว่าปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมาก และมีการเขียนสรรพคุณของอาหารว่ากินเข้าไปแล้วจะทำให้นกดีอย่างไร และจะมีส่วนประกอบแสดงให้ดูข้างซองอีกด้วย
ยี่ห้อไหนที่คนนิยมซื้อมาให้นกกินกันมาก ก็จะมีการทำของปลอมเลียนแบบกัน ของปลอมเราย่อมรู้กันดีอยู่แล้วว่าไม่ดีแน่ ดังนั้นจะซื้ออาหารสำเร็จรูปจะต้องพิถีพิถันหน่อยในปัจจุบันนี้
อาหารสำเร็จรูปเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับนกแข่ง เพราะนกแข่งจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์จริงๆ และการให้อาหารนกแข่งกินนั้น เราอาจจะให้คุณค่าอาหารได้ไม่ครบตามที่นกต้องการ อาหารสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมในส่วนที่ขาดไปได้
แต่ถ้าเราให้นกกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินความต้องการของนก นกจะอ้วนได้อย่างรวดเร็ว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอาหารมีคุณค่าสูงนั้นเอง
ขณะนกผลัดขน อาหารสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่ถ้านกปกติทั่วๆไปก็ไม่ควรให้กินมากเกินไป

น้ำมันตับปลา
น้ำมันตับปลาเป็นสารสกัดจากตับปลาทะเล นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าในตับปลาทะเลมีสารชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตสูงมากในเรื่องของกระดูก วงการแพทย์เลยสกัดน้ำมันตับปลาเพื่อให้เด็กๆได้กินกันเพื่อไปเสริมสร้างกระดูกให้เจริญเติบโตและแข็งแรง
และได้ค้นพบว่าน้ำมันตับปลานั้นมีส่วนเสริมสร้างขนนกโดยตรงอีกด้วย(ขนนกมีโครงสร้างหลักคล้ายๆกับกระดูก) วงการนกเลี้ยงนั้นทราบมานานแล้ว และก็ได้แพร่หลายเข้ามาในวงการนกกรงหัวจุกได้ไม่นาน แต่ถ้าถามว่าคนที่เลี้ยงนกหัวจุกในภาคใต้นั้นรู้จักน้ำมันตับปลาบ้างมั๊ย ตอบได้เลยว่า 80-90 % ไม่รู้จักและไม่ได้ใช้กันเลย เพราะสารอาหารในการเสริมสร้างขนนั้นก็ยังมีอยู่ในอาหารอื่นๆเช่นกันแต่อาจจะมีไม่มากเท่ากับน้ำมันตับปลาเท่านั้นเอง
ดังนั้นขณะนกผลัดขนแล้วเราให้น้ำมันตับปลาเสริมเข้าไปในส่วนนี้ จะทำให้ขนที่ผลัดขึ้นมาใหม่สมบูรณ์เป็นมันเงาสวยงาม แต่ถ้าเราให้มากเกินความจำเป็นแล้วย่อมไม่ดีอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ถ้าเราสังเกตุให้ดีอาหารสำเร็จรูปก็จะมี น้ำมันตับปลาเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยเสมอๆ

แคลเซียม
แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูก ขนนก และเปลือกไข่โดยตรง ดังนั้นลูกนกจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องการแคลเซียมเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เราจะสังเกตุได้ง่ายว่าแม่นกจะไม่ป้อนลูกนกด้วยผลไม้ แต่จะหาหนอนและแมลงป้อนให้กินในช่วงแรกๆที่ฟักออกมาจากไข่ นั้นแสดงว่าอาหารประเภทผลไม้นั้นมีส่วนประกอบของแคลเซียมน้อยมาก
การให้นกกินแคลเซียมโดยตรงเราจะพบกับผู้ที่เพาะพันธุ์นกมานานแล้ว เพราะจะทำให้เปลือกไข่ไม่บางจนเกินไป และทำให้แม่นกสามารถไข่ได้หลายฟอง แม่นกก็จะไม่สูญเสียแคลเซียมที่ควรจะได้รับเอาไปสร้างไข่มากนัก(แม่นกจะไม่โทรมเกินไป)
แคลเซียมจะพบในอาหารที่เราให้นกกินอยู่บ้างแล้ว และนกที่เป็นนกใหญ่แล้วการใช้แคลเซียมจะใช้ในปริมาณที่ไม่มาก อาหารที่กินเข้าไปก็มีเพียงพอต่อความต้องการของนกอยู่แล้ว
แต่สำหรับนกขณะผลัดขนนั้นจะต้องการแคลเซียมมากขึ้นกว่าปกติ เราอาจจะให้เพิ่มได้ในส่วนนี้
แคลเซียมนอกจากจะซื้อจากร้านโดยตรงแล้ว เปลือกไข่(เอามาทุบให้ละเอียดเสียก่อน) กระดองปลาหมึก ก็มีส่วนประกอบของแคลเซียมอยู่มาก สามารถเอามาให้นกกินได้

ฟ้าทะลายโจร , น้ำผึ้ง
เรื่องสมุนไพรผมเองไม่ค่อยถนัด เคยอ่านเจอสรรพคุณเหมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้าง แต่เห็นหลายคนบอกว่าดี
ฟ้าทะลายโจรและน้ำผึ้งก็เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสำเร็จรูปและสูตรอาหารนกแข่ง

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก,

นกกรงหัวจุก

ลักษณะดี มงคล 12 ประการของนกกรงหัวจุก

1. ส่วนของใบหน้าใหญ่รูปโครงสร้างใบหน้าดูเหมือนสิงโต

2. หงอน จุกบนหัวใหญ่ โคนจุกขนดกหนายาว ตั้งตรงปลายแหลม ขนเรียบลู่ในแนวเดียวกัน ดำสนิท ปลายโน้มเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อย(ถ้าเป็นไก่เรียกว่าหงอนนกเรียกว่าจุก)

3. นัยน์ตาดุหรือหวานคมใสไวต่อสิ่งสัมผัสทั้งภายนอก-ใน

4. สันปากใหญ่หนา คมปากประกบกันสนิทคล้ายสันปากนกเหยี่ยว หรือนกอินทรี (จะงอยปากไม่งุ้มลงมากเหมือนนกเหยี่ยว)

5. สีแต้มแดงที่หูหรือหูแดงเข้มถึงเข้มมาก

6. สีแก้มขาวชัดขนขึ้นดกหนาใหญ่ขาวสะอาดหนวดดำเส้นเล็กตัดระหว่างสีแก้มกับเคราใต้คาง

7. คอใหญ่ ขนเคราขึ้นดกหนาฟูใหญ่ สร้อยคอดำสนิท หรือภาษานกเรียกว่าหมึกดำ หมึกดำสนิท ขนขึ้นดกหนาใหญ่ย้อยลงถึงข้างล่างถึงจรดก้น

9. สีบัวใต้หางชัดสีแดงออกส้มๆหรือสีแสดบานถึงบานใหญ่

10. หางพัดยาว ปลายหางไม่แตก หางขาวดำ หรือหางดำป้ายขาว 8 หาง ข้างละ 4 หาง หางดำปรอด 4 หาง รวมเป็น 12 หาง หางยาวหางไม่แตกเวลายืนด้วยอาการปกติปลายหางซ้อนกันในแนวเดียว

11. ลีลาท่ายืนเดินสง่าสองขาจับมั่นดูองอาจสง่างามเป็นนกใจเดียวเวลาสู้สู้ไม่ถอย

12. เสียง นกดำน้ำเสียงดี เสียงดังฟังชัด จะเป็นนกเสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ได้ทั้งนั้น (เสียงไม่แหบพร่า) เหมาะเป็นนกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก,

นกกรงหัวจุกเผือกราคา4 แสน แพงสุดในไทย

นกกรงหัวจุกเผือกตัวนี้ เป็นนกของเซียนนกชื่อนายเอียด สุวรรณสถิตย์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/1 ม.4 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องจากนกกรงหัวจุกเผือก เป็นนกที่หายาก เป็นที่ปรารถนาของบรรดาเซียนนกกระเป๋าหนัก ซึ่งเจ้าของนกตัวนี้เล่าว่า เคยมีเสี่ยใหญ่จากภูเก็ต มาเสนอราคาให้ 4 แสนบาท แต่ยังไม่ยอมขาย เพราะยังอยากจะเลี้ยงเอาไว้เอง ซึ่งนกกรงหัวจุกเผือกตัวนี้ เจ้าของซื้อมาตั้งแต่ยังเป็นลูกนก ซึ่งตอนนั้นซื้อมาในราคา 600 บาท ตอนแรกๆก็มัลักษณะเหมือนนกกรงหัวจุกทั่วๆไป ต่อมาเมื่อมีการผลัดขนครั้งแรก ความแตกต่างของนกตัวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้น เมื่อขนที่ออกมาใหม่ มีสีขาวขึ้นมาเรื่อยๆ และดวงตายังเป็นสีแดง เท้าสีขาว เจ้าของเลี้ยงและดูแลเป็นพิเศษเพราะเกรงจะมีนกธรรมชาติมาทำร้าย และกลัวโดนขโมย จึงต้องมีคนเฝ้าตลอดเวลา เมื่อนำมาแขวนนอกบ้าน นอกจากนี้ นกกรงหัวจุกเผือกตัวนี้ยังได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเลยทีเดียว

เสียงนกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก,กรงนกกรงหัวจุก,ขายนกกรงหัวจุก,เพลงนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกด่าง,กรงนกหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุกเสียงทอง,นกกรงหัวจุกป่าละอู,รูปนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุก mp3,นกกรงหัวจุกไทย,อาหารนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,ซื้อขายนกกรงหัวจุก,บ้านนกกรงหัวจุก,วิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุก,เสียงร้องนกกรงหัวจุก,ดูนกกรงหัวจุก,ภาพนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกป่าละอู,นกกรงหัวจุก mp3,วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุกmp3,ลายกรงนกหัวจุก,โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,ประวัตินกกรงหัวจุก,นกปรอทจุก, สนามนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกดอทคอม,นกกรงหัวจุกขาว,การต่อนกกรงหัวจุก,การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เชื่อง,กรงเพาะนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกเผือก,ลูกป้อนนกกรงหัวจุก,เสียงนกกรงหัวจุกเสียงทอง, นกกรงหัวจุกภาคเหนือ,คลิปนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกพม่า,ดักนกกรงหัวจุก,นกกรงหัวจุกไทยดอทคอม,การดักนกกรงหัวจุก,ฟังเสียงนกกรงหัวจุก,ลูกนกกรงหัวจุก,ดาวน์โหลดเสียงนกกรงหัวจุก,โหลดคลิปนกกรงหัวจุก,โหลดเพลงนกกรงหัวจุก

ขอบคุณข้อมูลดีๆ และภาพสวยๆจาก

www.thaioctober.com/forum/index.php?topic=55.255

atcloud.com/groups/216/show_story?story_id=37023

www.chiangraifocus.com/webboard/view.php?Qid=17275&cat=4

pet.kapook.com/view1322.html

สะพานบอทฟรี – ติดgoogleอย่างง่าย ด้วยสะพานบอท

Comments

comments

Houston DWI Lawyer